Official Partner of BMW Motorrad

Våra webbsidor: 

Gå till
Välj språk:

Villkor

Resevillkoren
När du betalar din anmälningsavgift accepterar du nedanstående villkor.

Resegaranti hos kammarkollegiet
Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Garantins storlek kan variera under året beroende på när resorna arrangeras. Här kan du kontrollera att vi har ställt en resegaranti till Kammarkollegiet: (sök på Touratech Experience AB)

Kontrollera vår resegaranti

Hur bokar jag en resa hos Touratech Adventure Travel?
En resa med Touratech Adventure Travel bokar du genom att fylla i bokningsformuläret på hemsidan. Du kan också boka på telefon, via e-mail eller besöka vår butik.

Deposition och slutlikvid
Efter din anmälan skickar vi en bekräftelse med inbetalningskort på 4 000 kr per person i anmälningsavgift. Denna ska betalas inom 7 dagar efter erhållen bekräftelse. Slutlikviden ska normalt erläggas 60 dagar före avresa. Vid bokning 60-30 dagar före avresan skall hela resans pris erläggas senast 7 dagar efter bokningsbekräftelse. Vid bokning senare än 30 dagar före avresa ska hela resans pris erläggas inom 3 dagar.

Flygbiljett
Flyg till destinationen inger ej i resans pris utan bokas och betalas av deltagaren själv. Det är också deltagarens ansvar att meddela Touratech Adventure Travel när denne beräknas anlända till flygplatsen. Transfer från/till flygplatsen ingår vanligtvis i resans pris om annat ej anges.

Pass
Alla personer som reser måste ha ett giltigt pass. Ett pass som går ut under vistelsen är ogiltigt.

Körkort
För att som förare kunna delta på våra resor måste du inneha ett giltigt körkort för tung motorcykel (A).

Avbeställning av resa
Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer.

Vad kostar det om jag måste avboka min flyg- eller paketresa?
Vid avbokning mer än 60 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Avbokning: 60-30 dagar före avresa. Kostnad: 50% av resans pris.
Avbokning: Mindre än 30 dagar före avresa. Kostnad: 100%, dvs.ingen återbetalning.

Vad gäller om resan blir inställd?
Om Touratech Adventure Travel väljer att ställa in resan återbetalas 100% av kostnaden. Detta meddelas vanligtvis minst 30 dagar innan avresa. Touratech Adventure Travel kan inte hållas ansvariga för eventuella övriga kostnader, som tex. flygbiljetter, i samband med inställd resa.

Övrigt om ändringar av bokad resa
Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa är att betrakta som avbeställning och ny beställning.

Ändring av priset
Touratech Adventure Travel har rätt att höja resans pris om kostnadsökningar skett på grund av ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter eller ändringar i växelkurser. Prishöjningen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 20 dagar före avresa.

Reseförsäkring
Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring som även täcker eventuell hemtransport. Bevis på sådan ska kunna visas upp på anfordran.

Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar alla våra kunder att se över vilket skydd man har genom sin hemförsäkring. Vanligtvis finns där ett avbeställningsskydd som täcker hela beloppet eller en viss summa. Om inte denna försäkring täcker hela beloppet finns ibland en möjlighet att uppgradera detta hos försäkringsbolaget.

Tidtabeller
Touratech Adventure Travel kan ej ansvara för eventuella tidtabellsändringar. Tag därför för vana att alltid kontrollera med det aktuella flygbolaget och återbekräfta din platsreservation. Touratech Adventure Travel ansvarar inte för eventuellt missat flyg beroende på ändrade tidtabeller eller försenat flyg.

Bagage
Om ditt bagage blir skadat eller kommer bort under flygningen, måste du omedelbart vid ankomst till flygplatsen rapportera detta. Att så skett är en förutsättning för att ev. ersättningsanspråk ska kunna behandlas. Flygbolagen har egna regler för utbetalning som ska täcka ev. inköp av nödvändiga artiklar.

Programändringar
Touratech Adventure Travel förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i broschyren/hemsidan. Touratech Adventure Travel förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan.

Hemsidor
Vi garanterar ej riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Touratech Adventure Travels egen. Det gäller även länkar till andra sidor.

Reklamationsfrist
Krav på prisavdrag eller skadestånd ska framställas till Touratech Adventure Travel så snart som möjligt och senast två månader efter hemkomst.

Touratech Adventure Travel reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.

 

ARRANGÖR
Touratech Experience AB

Skaragatan 81B

531 40 Lidköping

Sweden

Telefon: +46 (0)510-210 00

Organisationsnummer: 556988-8885